Untitledness,

02>08.10.2010

EXPO

UNE INTERVENTION

PARTICULIERE/

EEN INGRIJPEND BEZOEK>  Depuis janvier de cette année, une âme mystérieuse a réalisé des interventions artistiques dans les appartements des habitants du quartier. Il se dévoile enfin à eux (et à vous). Une quinzaine d’habitants ont joué le jeu en nous laissant les clés de leurs appartements sans savoir qui allait intervenir chez eux. Frédéric Rolland, pour le citer, a exploité toutes les techniques imaginables pour réagir de façon appropriée aux espaces et ambiances qu’il a eues sous les yeux.  Les interventions plastiques furent réalisées sur base de textes, de photographies ou de sculptures, en l’absence des occupants. L'exposition montrera les traces de ces passages. En prélude à l’exposition et au vernissage : une rencontre entre l’artiste et les habitants qui ont participé au projet.
> Sinds januari bezocht een mysterieuze ziel de woningen van enkele wijkbewoners om er een artistieke ingreep te doen. Het moment is aangebroken om zijn identiteit en de resultaten van deze projecten voor hen en voor u te onthullen. De plastische ingrepen werden gerealiseerd op basis van teksten, foto’s en installaties, in afwezigheid van de bewoners. Een vijftiental bewoners speelde het spel mee en overhandigde hun sleutel zonder te weten met wie ze tijdelijk hun intieme, huiselijke sfeer zouden delen. Om man en paard te noemen : Frédéric Rolland is de man die alle mogelijke technieken gebruikte om gepast te reageren op de ruimtes en sferen die hij voor ogen kreeg en waarvan hij de sporen nu tentoonstelt. Als inleiding op de vernissage voorzien we een publiek moment van ontmoeting tussen de man en de diverse deelnemers in aanwezigheid van het publiek.

Vernissage :

sam/zat 02.10.2010, 19:00 - free


Dans la semaine, à visiter pendant les heures du Bar-Resto / In de week te bezichten tijdens de openingsuren van de Bar-Resto :

mar>ven / din>vrij, 11:00>17:00


finissage ven / vrij 08, 20:00>21:30
Gare Bruxelles-Chapelle

Rue des Ursulines 25

1000 Bruxelles

Une intervention particulière,

Een ingrijpend bezoek,